Η επιστροφή – αλλαγή προϊόντων στο melinrose.gr γίνεται αποκλειστικά με την μεταφορική courier που παρέλαβε ο πελάτης με χρέωση όπως περιγράφεται παρακάτω. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει άλλο τρόπο αποστολής, το κόστος των μεταφορικών δεν γίνεται να προβλεφθεί και επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Επιστροφή – αλλαγή με άλλο και χρέωση του melinrose.gr, δε θα παραλαμβάνεται.

Η διεύθυνση για την αποστολή επιστροφών είναι η παρακάτω:

Melin Rose – ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
Ψαρών 53
Κορυδαλλός 181 20

Τηλ.: +30 211 40 76 401

Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως, η επιστροφή γίνεται μετά από αποστολή αιτήματος από τον πελάτη μέσω της φόρμας αλλαγής / επιστροφής και έγκριση από το melinrose.gr. Μετά την έγκριση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση.

Eπιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν να μην έχει φορεθεί – χρησιμοποιηθεί πέρα από τη δοκιμή και σε εσωτερικό χώρο, σε ελεγχόμενες συνθήκες και μεγάλη προσοχή.
 2. Το προϊόν να μην έχει πλυθεί ή τροποποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
 3. Τα καρτελάκια (εφόσον υπάρχουν) της κατασκευάστριας εταιρίας, καθώς και οι ετικέτες των προϊόντων να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 4. Όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος, όπως το κουτί,  τυχόν οδηγίες που το συνοδεύουν και η απόδειξη αγοράς να αποστέλλονται πίσω μαζί με το προϊόν.
 5. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό.

Με την παραλαβή από το melinrose.gr των επιστρεφόμενων προϊόντων, γίνεται έλεγχός τους για τα παραπάνω και στην συνέχεια επικοινωνία με τον πελάτη και ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα για αυτή την αιτία, το κόστος της επιστροφής του δέματος από τον πελάτη και η νέα αποστολή προς αυτόν εάν απαιτηθεί, βαρύνει το melinrose.gr (στην ίδια διεύθυνση αποστολής)

Β. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ελαττωματικό θεωρείται μόνο το προϊόν εκείνο που είναι ακατάλληλο να φορεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για τον προορισμένο σκοπό του ή που δε φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Σε καμία περίπτωση, δε θεωρείται ελαττωματικό το προϊόν που αποκλίνει από τις αναρτημένες στον ιστότοπο της εταιρίας φωτογραφίες λόγω των αναμενόμενων διαφορών κατά τη λήψη και ανάρτησή τους.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της φόρμας αλλαγής / επιστροφής. Εφόσον ένα προϊόν διαπιστωθεί ως ελαττωματικό, το melinrose.gr επιφυλάσσεται ρητά για την από μέρους της διάγνωση του εν λόγω προϊόντος ως ελαττωματικού, κατόπιν ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την εταιρεία που παρέχει την εγγύηση καλής κατασκευής και ποιότητας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί συμπλήρωση της φόρμας αλλαγής / επιστροφής και έγκριση από το melinrose.gr

Eπιστροφές ελλαττωματικών προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν να μην έχει φορεθεί – χρησιμοποιηθεί πέρα από τη δοκιμή και σε εσωτερικό χώρο, σε ελεγχόμενες συνθήκες και μεγάλη προσοχή.
 2. Το προϊόν να μην έχει πλυθεί ή τροποποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
 3. Τα καρτελάκια (εφόσον υπάρχουν) της κατασκευάστριας εταιρίας, καθώς και οι ετικέτες των προϊόντων να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 4. Όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος, όπως το κουτί,  τυχόν οδηγίες που το συνοδεύουν και η απόδειξη αγοράς να αποστέλλονται πίσω μαζί με το προϊόν.
 5. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό.

Με την παραλαβή από το melinrose.gr των επιστρεφόμενων προϊόντων, γίνεται έλεγχός τους για τα παραπάνω και στην συνέχεια επικοινωνία με τον πελάτη και ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ελάττωμα, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση σε αυτό το χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να βρεθεί από το melinrose.gr άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση, τότε η συναλλαγή ακυρώνεται και γίνεται επιστροφή της αξίας της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα για αυτή την αιτία, το κόστος της επιστροφής του δέματος από τον πελάτη και η νέα αποστολή προς αυτόν εάν απαιτηθεί, βαρύνει το melinrose.gr (στην ίδια διεύθυνση αποστολής)

Γ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αλλαγής / επιστροφής 

Η επιστροφή θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση.

Eπιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Το προϊόν να μην έχει φορεθεί – χρησιμοποιηθεί πέρα από τη δοκιμή και σε εσωτερικό χώρο, σε ελεγχόμενες συνθήκες και μεγάλη προσοχή.
  2. Το προϊόν να μην έχει πλυθεί ή τροποποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
  3. Τα καρτελάκια (εφόσον υπάρχουν) της κατασκευάστριας εταιρίας, καθώς και οι ετικέτες των προϊόντων να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  4. Όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος, όπως το κουτί,  τυχόν οδηγίες που το συνοδεύουν και η απόδειξη αγοράς να αποστέλλονται πίσω μαζί με το προϊόν.
  5. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό.
  6. Μαγιό (κάτω μέρος), εσώρουχα και κάλτσες δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής.
  7. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  8. Η δήλωση αλλαγής/υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της Φόρμας Αίτημα Αλλαγής / Επιστροφής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (συμπληρώστε την Online εδώ).
  9. Η δήλωση δύναται να υποβληθεί και εγγράφως με τη συμπλήρωση και αποστολή της στη διεύθυνση της εταιρίας.
  10. Οδηγίες για το έντυπο της δήλωσης είναι πάντα διαθέσιμες στο melinrose.gr και από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, μέσα στο ωράριο λειτουργίας μας.

Με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης, το melinrose.gr αποστέλλει στον πελάτη επιβεβαίωση παραλαβής της και μόνο τότε μπορεί να γίνει η επιστροφή των προϊόντων στη διεύθυνσή μας. Εάν γίνει αποστολή χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παραλαβή και την όποια χρέωση προκύπτει από αυτό.

Με την παραλαβή από το melinrose.gr των επιστρεφόμενων προϊόντων, γίνεται έλεγχός τους για τα παραπάνω και στην συνέχεια επικοινωνία με τον πελάτη και ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και τυχόν χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 30%-60%. Το melinrose.gr δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για έναν από τους παραπάνω λόγους, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται ως εξής:

 • εάν η πληρωμή έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο (πληρωμή με κάρτα ή μέσω του paypal) η επιστροφή γίνεται με τον ίδιο τρόπο
 • εάν η πληρωμή έγινε με κατάθεση σε τράπεζα, με αντικαταβολή ή με πληρωμή στο κατάστημα, η επιστροφή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον πελάτη (θα πρέπει το όνομά του να εμφανίζεται στους δικαιούχους του λογαριασμού).

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του melinrose.gr πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση.  Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη μέσα σε 14 ημέρες από την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, τροποποιημένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από το melinrose.gr με βάση την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ε. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εντός Ελλάδας

 1. Για τις περιπτώσεις επιστροφής λόγω λάθους παράδοσης προϊόντων, ελλαττωματικών προϊόντων, τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στο melinrose.gr όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
 2. Για την περίπτωση χρήσης δικαιώματος υπαναχώρησης, επιστρέφεται το αντίτιμο της αξίας των προϊόντων και το κόστος αποστολής, όχι όμως το κόστος της αντικαταβολής, εάν ο πελάτης είχε πληρώσει με αυτή τη μέθοδο.
 3. Για αλλαγή προϊόντος (μη ελλατωματικό προϊόνω) η χρέωση προς τον πελάτη είναι  7.00€ (μπορεί να συμψηφιστεί με τυχόν διαφορά)
 4. Εάν υπάρχει διαφορά που θα πρέπει να πληρωθεί από τον πελάτη στην αλλαγή, αυτή θα πρέπει να πληρωθεί με χρέωση σε κάρτα ή κατάθεση σε τράπεζα. Εάν ο πελάτης επιλέξει αντικαταβολή, τότε θα η χρεώση της αντικαταβολής είναι 3.50€ 

Εκτός Ελλάδας

Αλλαγή – επιστροφή γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο πελάτης και τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop melinrose.gr, ή τηλεφωνικά ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος email ή στις πλατφόρμες στις οποίες αυτό έχει παρουσία (πχ facebook, Viber, whatsApp) αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Εάν η παραλαβή γίνει από τη διεύθυνσή μας, τότε η συναλλαγή δεν αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως και δεν ισχύουν όσα ρυθμίζει το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.
 2. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της εταιρείας είτε μέσω courier, ή στο κατάστημα που διατηρεί η εταιρεία και πάντα σύμφωνα με η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή εδώ τη σελίδα.
 3. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 4. Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος, η αποστολή του νέου προϊόντος από την εταιρία γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης με εμάς μεταφορικής εταιρίας, που επιλέγεται ανάλογα με την περιοχή με χρεώση του πελάτη όπως πειγράφεται παραπάνω στην παράγραφο ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

  Η πληρωμή του ποσού αυτού θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής (σύνδεσμος πληρωμής vivawallet)

 1. Μερική επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να γίνει για λογιστικούς λόγους.
 2. Επιστροφές – αλλαγές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το κατάστημα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται με χρέωση του πελάτη.

 3. Αλλαγές και επιστροφές σε ειδικές παραγγελίες δεν πραγματοποιούνται.

 4. Τα επιστρεφόμενα είδη παίρνουν τιμή σύμφωνα με την απόδειξη αγοράς τους.

 5. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εφόσον μαζί με το προϊόν επιστραφεί και η απόδειξη λιανικής του πώλησης.

 6. Η επιστροφή χρημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ηλεκτρονικές αγορές (εξαιρούνται οι παραγγελίες με παραλαβή από το κατάστημα) και όχι τις αγορές από φυσικό κατάστημα.

 7. Αλλαγές σε προϊόντα που αποτελούν μέρος ειδικής προσφοράς (2+1, 1+1 κτλ) και είδη που αποτελούν μέρος σετ δεν είναι δυνατό να επιστραφούν ξεχωριστά παρά μόνο συνολικά.

 8. Αλλαγές και επιστροφές δεν γίνονται σε ήδη που έχουν οποιαδήποτε έκπτωση.

 9. Παραγγελίες με αντικαταβολή που δεν παραλαμβάνονται από πελάτες λόγω αδιαφορίας ή καθυστέρησης ή άρνηση παραλαβής τους και μας επιστρέφονται ως απαράδοτες από την courier, μελλοντικά οι επόμενες τους παραγγελίες δεν θα ξανά-αποστέλλονται με αντικαταβολή αλλά μόνο με πληρωμή της παραγγελίας τους με visa / τραπεζική κατάθεση στο eshop μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα για ακύρωση παραγγελίας για τους παρακάτω λόγους:
• Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, η αναγραφόμενη στο προϊόν τιμή  είναι λάθος.
• Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του melinrose.gr
• Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι δεν είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του καταναλωτή ως προς την παραλαβή της παραγγελίας.
• Εξ’ αιτίας μη εξόφλησης παραγγελίας κατά την καταχώρησή της με τρόπο α)κατάθεση σε λογαριασμό αν ξεπεράσει τις 24 ώρες αναμονή
Β)Πληρωμής “Χρεωστική/πιστωτική κάρτα” (Ακυρώνεται αυτόματα αν δεν εξοφληθεί)
Γ) ή “PayPal” (Ακυρώνεται αυτόματα αν δεν εξοφληθεί)
Δ) Λόγω ιστορικού μη παραλαβής παραγγελιών.
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας πριν την αποστολή της, με γραπτή επικοινωνία στο email info@melinrose.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία.

Επιθυμία μας είναι να σας παρέχουμε την  καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Στην περίπτωση που χρειαστεί, σε οποιοδήποτε πρόβλημα, σε οποιαδήποτε ερώτηση ίσως υπάρχει, επικοινωνήστε μαζί μας.
support team